Služby
Řízení společnosti
nastavení a změny struktury společností
pracovněprávní dokumenty
zaměstnávání cizinců včetně agenturního zaměstnávání
Smluvní vztahy
příprava nebo revize smluv dle individuálních potřeb klientů
poradenství při vyjednávání a uzavírání smluv
Řešení sporů

vymáhání pohledávek
zastupování v soudních řízeních
zastupování před správními orgány včetně daňových řízení

Zahájení podnikání nebo vstup na český trh

poradenství při zahájení podnikání – založení společnosti nebo ohlášení živnosti
nastavení smluvních vztahů
poradenství s plněním povinností ve vztahu ke správním úřadům
pracovněprávní poradenství

Právo duševního vlastnictví
smluvní úprava právních vztahů v souvislosti s autorskými díly a softwarem
problematika ochranných známek
řešení sporů v oblasti IT/IP
Nemovitosti
příprava nemovitostních transakcí včetně předběžného posouzení transakce a vypracování veškeré dokumentace
poskytování advokátní úschovy pro zajištění nemovitostních transakcí
problematika zástavních práv a věcných břemen
Ochrana osobních údajů
analýza nakládání s osobními údaji v organizacích
poradenství a příprava dokumentů při nakládání s osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy
služby pověřence
Rodinné právo

poradenství v otázkách rodinného práva
zastupování v řízeních o úpravu poměrů nezletilých dětí, rozvodu manželství a vypořádání společného jmění

Trestní právo
poradenství v oblasti prevence hospodářské trestné činnosti při podnikání
zastoupení poškozených
zastoupení v trestním řízení
zastoupení v řízení o přestupcích
 
Správa majetku
poradenství při zakládání a správě svěřenských fondů