Novinky
Nalezeny 5 aktuality

Právní aktuality – září 2020

1. 9. 2020

+ Zrušení daně z nabytí nemovitosti

+ Zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v EU

+ Prodloužení programu Antivirus do konce října

+ Následky zrušení štítu soukromí EU-USA

+ Velká vzdálenost mezi bydlišti rodičů dítěte

+ Nepřiměřená délka fakticky probíhajícího trestního řízení a možná újma

Právní aktuality – srpen 2020

1. 8. 2020

+ Odškodnění za vládní krizová opatření

+ Pravidla pro vstup cizinců na území ČR

+ Rozdílné odměňování zaměstnanců v rozdílných regionech

+ Počátek běhu lhůty k podání stížnosti proti zamítnutí propuštění z vazby

+ Nejčastější chyby při zpracovávání biometrických údajů

Právní aktuality – červenec 2020

1. 7. 2020

+ Novela daňového řádu

+ Příspěvky pro zaměstnance z dohod mimo pracovní poměr (DPP, DPČ)

+ Novela trestněprávních předpisů

+ Přehled činnosti úřadu na ochranu osobních údajů

+ Nepřípustnost řetězení daňových ztrát

+ Vracení nesporné části nadměrného odpočtu

+ SVJ smí omezit krátkodobé pronájmy

+ Zástavní věřitel jako zúčastněná osoba v trestním řízení

+ Námitka promlčení v rozporu s dobrými mravy

Právní aktuality – červen 2020

+ Velké změny v oblasti bytového práva

+ Novela zákoníku práce

+ Zpětné uplatnění daňové ztráty

+ Realitní zprostředkování

Právní aktuality – květen 2020

1. 5. 2020

+ Kompenzační bonus pro společníky s.r.o.

+ Měření teploty při vstupu na pracoviště

+ Stát uhradí podnikatelům polovinu nájemného