+ Kompenzační bonus pro společníky s.r.o. + Měření teploty při vstupu na pracoviště + Stát uhradí podnikatelům polovinu nájemného