NEJSTE NA TO SAMI
-–>']

Právní aktuality - září 2020

Stáhnout článek (PDF)

zrušení daně z nabytí nemovitosti, zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v EU, prodloužení programu Antivirus do konce října, následky zrušení štítu soukromí EU-USA, velká vzdálenost mezi bydlišti rodičů dítěte, nepřiměřená délka fakticky probíhajícího trestního řízení a možná újma

-–>']

Právní aktuality - srpen 2020

Stáhnout článek (PDF)

odškodnění za vládní krizová opatření, pravidla pro vstup cizinců na území ČR, rozdílné odměňování zaměstnanců v rozdílných regionech, počátek běhu lhůty k podání stížnosti proti zamítnutí propuštění z vazby, nejčastější chyby při zpracovávání biometrických údajů

-–>']

Právní aktuality - červenec 2020

Stáhnout článek (PDF)

novela daňového řádu, příspěvky pro zaměstnance z dohod mimo pracovní poměr (DPP, DPČ), novela trestněprávních předpisů, přehled činnosti úřadu na ochranu osobních údajů, nepřípustnost řetězení daňových ztrát, vracení nesporné části nadměrného odpočtu, SVJ smí omezit krátkodobé pronájmy, zástavní věřitel jako zúčastněná osoba v trestním řízení, námitka promlčení v rozporu s dobrými mravy